Hoạt động của RVC

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Thông Điệp Năm Mới 2015

  Thông Điệp Năm Mới 2015

  RVC Co.,Ltd-Màng PVC-Màng PET 9/16/2015 2:25:52 PM

  Kính gửi: Toàn thể cán bộ nhân viên RVC Co.,Ltd

  Lời đầu tiên, Ban giám đốc RVC Co.,Ltd gửi lời chúc mừng năm mới 2015 đến toàn bộ cán bộ nhân viên cùng gia đình Mạnh Khỏe - Bình An - Phát Đạt ...

  ... more details

 • Khóa Nâng Cao kỹ Năng Quản Lý

  Khóa Nâng Cao kỹ Năng Quản Lý

  RVC Co.,Ltd-Màng PVC-Màng PET 9/16/2015 2:21:42 PM

  RVC Co.,Ltd luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức cho người lao động vì chúng tôi ý thức rằng nguồn nhân lưc là tài sản vô cùng quý giá , quyết định sự thành công và phát triển của công ty.

  ... more details

 • RVC - Đồng Hành Cùng Môi Trường Xanh

  RVC - Đồng Hành Cùng Môi Trường Xanh

  RVC Co.,Ltd-Màng PVC-Màng PET 9/16/2015 2:20:54 PM

  RVC Co.,Ltd luôn hướng đến hoạt sản xuất kinh doanh bền vững. Bởi sứ mệnh của chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm cho xã hội mà còn tạo ra những giá trị kinh doanh và trên hết là trách nhiệm với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Với truyền thống văn hóa của RVC, cán bộ công nhân viên luôn ý thức tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường

  ... more details