Khóa Nâng Cao kỹ Năng Quản Lý

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Hits: 1784 | Last update: 9/16/2015 2:21:42 PM | RSS

RVC Co.,Ltd luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức cho người lao động vì chúng tôi ý thức rằng nguồn nhân lưc là tài sản vô cùng quý giá , quyết định sự thành công và phát triển của công ty.

Khóa Nâng Cao kỹ Năng Quản Lý