RVC - Đồng Hành Cùng Môi Trường Xanh

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Hits: 1898 | Last update: 9/16/2015 2:20:54 PM | RSS

RVC Co.,Ltd luôn hướng đến hoạt sản xuất kinh doanh bền vững. Bởi sứ mệnh của chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm cho xã hội mà còn tạo ra những giá trị kinh doanh và trên hết là trách nhiệm với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Với truyền thống văn hóa của RVC, cán bộ công nhân viên luôn ý thức tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường

RVC - Đồng Hành Cùng Môi Trường Xanh